Nẹp đồng chống trượt cầu thang

Nẹp đồng chống trượt cầu thang – là một trong các hạng mục mà Công ty đã ký hợp đồng với một đơn vị giáo dục thi công tại Royal City – Nguyễn Trãi

Nẹp đồng chống trượt cầu thang
Nẹp đồng chống trượt cầu thang – chỉ đồng chống trượt và mặt bậc gỗ được là hợp tác giữa Công ty với một đơn vị làm giáo dục, do đặc điểm công trình khó thi công: mặt bậc rộng, dài nên phía Khách hàng rất lo về mặt chất lượng công trình, sau khi được một đồng chí kinh doanh kỹ thuật tư vấn về chất lượng gỗ và kỹ thuật thi công, phía Khách hàng đã cảm thấy yên tâm hợp tác với Công ty và hợp đồng đã được ký kết, ban đầu phía khách hàng làm một công trình nhưng khi thấy khả năng Công ty đáp ứng được yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, cũng như tiến độ công trình, nên Khách hàng đã giao cho Công ty thi công cả 2 công trình vì có tính chất gần tương tự như nhau.

Thời gian thi công chỉ trong một tuần, nhưng hợp đồng được ký trước thời điểm thi công 3 tháng để Công ty chuẩn bị vật tư – và công trình đã hoàn thiện và đạt được kết hơn mong đợi:

nepdongchongtruot

Bài viết liên quan